Den nya stationsbyggnaden har hämtat inspiration från den omgivande halländska naturen med lätt vågformade tak och robusta material med lokal anknytning och livslång livscykel som sten, trä och glas.

Varberg kommer gå som tåget

Under Varbergs centrum byggs nu den dubbelspåriga Varbergstunneln som ska ge plats för fler tåg på Västkustbanan. Bergman & Höök har fått förtroendet bygga det nya stationshuset på uppdrag av Jernhusen i nära samarbete med Trafikverket och Varbergs kommun. Patrik Schönemann är arbetschef för projektet.

– Vi är otroligt glada över att vi har fått förtroendet att uppföra den nya stationsbyggnaden i Varberg, säger Patrik. Under upphandlingen har Jernhusen utmanat entreprenörerna att också ange klimatpåverkan för byggmaterialen i sina anbud, vilken var en av de bidragande orsakerna till att vi fick uppdraget. Det innebär att vår kunskap om att bygga i hållbart trä, som vi fick med oss från byggandet av kvarteret Navaren i Mölndal, är en erfarenhet som uppskattas. Det är roligt att kunna bidra till hållbar samhällsbyggnad på riktigt.

Välkomnande och effektiv logistiklösning i tre plan
– Stationshuset får en bruttoyta om 2800 kvm och kommer att uppföras i två plan, 150 meter norr om det befintliga. Det översta planet ska bestå av en mindre takvåning med plats för personalutrymmen för trafikerande företag, pausrum för stationsverksamheter samt teknikutrymmen. Gatuplanet kommer inrymma en rymlig vänthall med reseservice i form av kiosk, café, resebutik och restauranger. Härifrån går även trappor, rulltrappor och hissar ner till järnvägsspåren som ligger under stationen.

Klimatsmart byggnad som speglar Varbergs historia
-Det nya stationshuset blir ett nytt landmärke i staden och ett viktigt nav för Västsveriges tågtrafik och hela regionens utveckling. Huset får en grund av sten, som knyter an till Varbergs gamla stenhuggartradition. Överdelen byggs övervägande i KL-trä, det vill säga korslimmat trä som har satts ihop till färdiga element på fabrik. Detta bidrar till ett lågt koldioxidavtryck samtidigt som träet skapar ett behagligt, trivsamt och värmereglerande inomhusklimat. Även det vågformade taket byggs i KL-trä och kommer förses med en solcellsanläggning som skapar förutsättningar för ett lågt klimatavtryck. Vi kommer också återbruka en del material. Vad som blir aktuellt och i vilken utsträckning, kommer vi gemensamt arbeta oss fram till.

Invigning redan under mitten av 2025
– Byggstarten blir sannolikt i februari och byggnaden ska stå klart under mitten av 2025. Vi är mycket glada att få utföra detta prestigeprojekt tillsammans Jernhusen och vi är fast beslutna om att överträffa kundens förväntningar på oss. Även om flera olika aktörer arbetar med stationsområdet, som kommer att vara pågående även när den nya tunneln tas i drift, är jag övertygad om att det kommer gå som tåget. Det är ett fint projekt som verkligen kommer att synas med en spännande utformning och fina material.