Föregående bild
Nästa bild

Tuff tidplan och blålera – några av Bergman & Hööks utmaningar när Bauhaus byggdes.

Bauhaus i Sisjön är med sina 17 000 m2 ett av byggvarukedjans största varuhus i Sverige. Öppningsdatum var satt till den 23 september 2016 – ett optimistisk datum sett ur vilka utmaningar bygget stod inför. Claes Jacobsson på Bergman & Höök var platschef under byggnationen som drog igång den 15 oktober 2015 efter 3 månader av förberedelser.

Hur startade processen?

Allt började med att vi på Bergman & Höök tog fram en budgetkalkyl som fick ligga till grund för hyreskontraktet mellan Alaska Fastigheter och Bauhaus, säger Claes. När kontraktet var tecknat startade vi projekteringen omgående. Bauhaus rambeskrivning var styrande och bygglovsansökan skedde parallellt med projekteringen. Ungefär tre månader efter vårt första projekteringsmöte fick vi marklov och markarbetena kunde dra igång.

Vilken tidsaxel hade ni att jobba utifrån?

Bygget skulle vara klart i september 2016. Tidpunkten för butiksöppningen var inte förhandlingsbar. För att möjliggöra detta upprättade vi en tidplan för förbesiktningar i etapper. De viktigaste etapperna var: färdiga betonggjutningar för att påbörja stommontaget, tätt hus för att kunna påbörja golvgjutningarna, Bauhaus start för montage av stallage samt tidpunkt för Bauhaus intransport av varor.

Allteftersom delarna blev klara överlämnades de intyg som krävdes i kontrollplanen till kontrollansvarig för att få snabba slutbesked från Byggnadsnämnden. Slutbesiktningen fungerade därmed endast som ett formellt godkännande av projektet.

Var projektet avancerat i några avseenden?

Eftersom marken består av gammal lerbotten krävdes ett omfattande pålningsarbete. Som grundläggning behövdes ungefär 1000 pålar med en längd av 30-40 meter. På vissa ställen mot en befintlig å använde vi lättfylle för att minska marktrycket mot ån. Byggnadskonstruktionen på överbygganden, som består av stålpelare med fackverksstolar i stål med TRP-plåt i taket, var i sig ganska enkel. Mer avancerat var arbetet med att skapa den nedgrävda sprinklerbassängen under plattan vid kontorsdelen. Där krävdes en hel del spontning för att lermassorna inte skulle rasa.

Hur är Sisjön som byggarbetsplats?

Det beror till stor del på var i Sisjön du bygger. Bauhaus ligger ju väldigt centralt med en hel del trafik som ska fram. Parallellt med bygget av Bauhaus pågick också ett bygge strax bredvid samt ett vägbygge för en ny tillfartsväg till Bauhaus och kommande byggnationer i området, vilket var en utmaning för logistiken. Vi fick lägga en hel del tid på samordningen och logistiken för att det skulle fungera för alla involverade. God planering och förståelse för alla som finns på arbetsplatsen är oerhört viktigt. Jag vill samtidigt ge en eloge till Alaska Fastigheters projektledning som snabbt fattade de beslut som krävdes för att vi skulle kunna hålla det höga tempo som tidplanen krävde.

Finns det något som gör bygget unikt?

Upphandlingsformen, skulle jag vilja säga. En samordnad totalentreprenad där alla stora entreprenader upphandlades på löpande räkning med fast arvode.

Och hur blev responsen?

Både Alaska Fastigheter och Bauhaus är mycket nöjda. Bygget var klart i tid till rätt pris, vilket betyder allt vid en förtroendeentreprenad. Genom en smart upphandlingsform och ett nära samarbete med kunden kan vi som leder byggprocessen fokusera på projektets mål, det vill säga ekonomi, kvalitet och tid. 

Gott samarbete sedan tidigt 90-tal

Alaska Fastigheter äger och förvaltar en betydande andel av fastighetsbeståndet i Sisjön. Samarbetet med Bergman & Höök inledde de redan 1990. Jörgen Person på Alaska Fastigheter ger sin syn på samarbetet.

-Vi har säkert anlitat ett 15-tal byggbolag under åren där merparten av jobben har gått till Bergman & Höök. Inledningsvis handlade om att min kompanjon hade goda erfarenheter av några killar som arbetade på ett byggföretag. När killarna senare bröt sig loss och startade Bergman & Höök fanns den goda relationen redan där och på den vägen har det fortsatt, säger Jörgen. 

Vilka egenskaper är det ni värdesätter hos en byggpartner?

Framför allt ett öppet samarbete både när det gäller små och stora jobb. Men också flexibiliteten. Bergman & Höök har kunnat rycka in och hjälpa oss i allt från akuta situationer till projekt i 100-miljonersklassen och däröver. De har alltid kunnat svara upp på alla utmaningar på ett professionellt och kunnigt sätt. När du sätter skopan i marken vet du aldrig vad som väntar. Men även om det har varit tjäle i marken, regn, snö, storm, förseningar från underleverantörer och andra faktorer som man inte rår på, har de alltid lyckats leverera.

Hur vill du beskriva samarbetet?

Om du går in i en butik som säljer högteknologiska prylar är det lätt att känna sig som en amatör. På Bergman & Höök har kommunikationen alltid varit på en bra på nivå. De har förmågan att förklara på ett naturligt och lättförståeligt sätt genom hela byggprocessen hur avancerad den än må vara. Vi har alltid kunnat ställa både den dumma och den intelligenta frågan. Det är något vi uppskattar.

Hur vill du beskriva ert samarbete beträffande Bauhaus?

Bauhaus, ett bygge i 250-miljonersklassen, var från början ett bygge som på många sätt skulle bli ett referensprojekt för Bergman & Höök. Tidsramarna höll och facit överträffar alla förväntningar.

Nu fortsätter vi på Alaska Fastigheter utvecklingen av Sisjön. På Forbo Forshagas tidigare tomt ska vi uppföra 40.000 m2 för handel och kontor med byggstart tidigt 2019. Året därpå väntar ytterligare 45.000 m2 för handel och kontor på tomten mellan COOP och Söderleden. Bergman & Höök är definitivt med i matchen.