Föregående
Nästa

Tornadon 4 – värmen på efter bara nio veckor.

På Örsholmen i Karlstad uppför Bergman & Höök en kommersiell fastighet med Svetsmaskinservice som beställare. Byggnaden, som uppgår till totalt 4300 kvm, kommer bland annat bestå av en större hall samt mindre lokaler med entresolplan. Peter Wesslander, VD på Svetsmaskinservice, ser många möjligheter med den nya fastigheten Tornadon 4.

– Vi har länge letat efter funktionella lokaler med ett bra läge. Därför köpte vi den här marken så att vi kunde bygga något bra från grunden. Flexibiliteten i byggnadskonstruktionen innebär att vi kan växa och optimera lokalerna efter våra behov och samtidigt hyra ut de ytor som vi inte behöver. Detta koncept har vi utvecklat i nära samarbete med Bergman & Höök där vi har bollat idéer om hur vi ska bygga fastigheten. Bergman & Höök är bra människor, lyhörda, lösningsorienterade och levererar alltid ett bra resultat.

Daniel Abrahamsson är platschef på bygget.

– Byggnationen har gått helt enligt plan. Vi startade projektet i maj och i vecka 40 var den 3000 kvm stora bottenplattan gjuten. Sex veckor senare var stålstommen rest som vi klädde med prefabricerade ytterväggar och tak av bärande TRP.

Från att bottenplattan var på plats till att vi kunde sätta på värmen tog det totalt nio veckor. Det får anses vara en väldigt kort produktionstid för en byggnad på 4300 kvm. Nu återstår bara inre installationer.