Föregående bild
Nästa bild

Snabba steg på Rosengången trots corona

Den 1 juni 2019 gick byggstarten för Rosengången, det första kvarteret som ska forma den nya stadsdelen i Mölnlycke Fabrikers genuina bruksmiljö. I första etappen handlar det om 123 hyresrätter som uppförs av Bergman & Höök med Wallenstam som beställare. Inflyttningen planerades ursprungligen till april 2021, men kan nu, trots Corona pandemin, tidigareläggas. David Johansson på Bergman & Höök är platschef.

– Kvarteret Rosengången består av två punkthus i tio våningar med pulpettak och garage i området. Det förstå punkthuset kommer att vara inflyttningsklart den 1 december, medan det andra står klart den 1 februari 2021, säger David. Det känns såklart särskilt glädjande att vi har kunnat säkerställa personalförsörjningen och materielleveranserna trots den pågående Coronapandemin. Förklaringen till att byggnationen har gått så snabbt är en kombination av god planering och att vi har lyckats ta vara på tiden med tydliga och detaljerade tidplaner. -Totalt har det handlat om 1500 aktiviteter som måste synkroniseras på ett optimalt sätt.

Kvarteret Rosengången harmonierar väl med den gamla bruksmiljön. Särskild hänsyn har tagits till materialval där fasaderna består av exklusiva murningsarbeten med dubbelbränt tegel och cortensstål som accent.  Peter Wiliö är projektledare på Wallenstam.

-Att skapa rätt karaktär åt husen har varit väldigt angeläget. En av utmaningarna har varit att få tegelbanden som sitter mellan våningsplanen, och som gjuts på plats hos prefableverantören i Baltikum, att följa intentionerna hos Wallenstam och Bygglov Härryda. Fogningen måste passa in i husens karaktär. Arkitektens förmåga att fånga rätt kulörskala på fasaderna som passar in i miljön runt Mölnlycke fabriker, har också inneburit en utmaning när det gäller att hitta teglet med de rätta nyanserna här i Sverige. Platschefen David Johanssons betydelse kan inte nog understrykas. Vi har haft ett fantastiskt samarbete. Bergman & Höök är en bra bostadsbyggare och har gjort ett kanonjobb.