Smart och hållbart i Mölndal

I maj 2022 startade Bergman & Höök byggnationen av första etappen i kvarteret Navaren – ett nytt flerbostadshus i fyra våningar vid Pedagogen Park, Mölndal. Byggnaden uppförs i egen regi med 38 lägenheter, alla som hyresrätter. Mycket är unikt för byggnaden som ska bidra till låga driftskostnader och en god miljö med hög boendekvalitet. Magnus Månsson, arkitekt vid Semrén och Månsson var tidigt involverad i projektet.

-Projektet startade med att Bergman & Höök ville pröva vingarna tillsammans med oss i samband med en markanvisningstävling som hade utlysts av Mölndal Stad, säger Magnus. Målet var att uppföra ett nytt bostadskvarter utifrån fem hållbarhetsfrågor där utomhusmiljö, gestaltning, energieffektivitet, återbruk och boendekvalitet stod i fokus. Fokus för förslaget blev fyra våningar i trä, smarta energilösningar, ytsmarta bostäder, gårdsförening för odling och delning, medskapande i växthus och gårdsutformning samt återbrukat tegel och byggspill. I december 2020 vann vi markanvisningen och i februari 2021 var projektet igång.

Lågt klimatavtryck

-Att bygga i trä ligger i tiden, eftersom koldioxidavtrycket blir lägre jämfört med betonghus. När man jämför materialen är det dock många andra faktorer som spelar in, såsom transport och framställning av komponenten, säger Robin Björkman, projektchef på Bergman & Höök. Huset uppförs som en länga utmed Bifrostgatan 43-47 och för närvarande håller vi på med stomresningen av den första etappen, efter ganska omfattande markarbeten där vi bland annat fick sanera marken innan bottenplattan och källarplanet kunde gjutas. Väggar och bjälklag består till stor del av KL-trä, det vill säga korslimmat trä, som sågas till element på fabrik, för att sedan monteras ihop plats. Att använda KL-trä är relativt nytt i branschen, vilket gör det väldigt spännande eftersom vi får tänka till och komma med nya lösningar från grunden. Men den stora utmaningen ligger främst i att klara ljud- och brandkraven. Därför applicerar vi bland annat installationsgolv och Sylomer som vibrations- och stomljudisolering. Vi använder gipsskivor i ett eller flera lager, både för ljuddämpning och som brandskydd.

Uppfyllde villkoren för energistöd

Huset kommer värmas upp med fjärrvärme och solceller. Dessutom installeras FTX-ventilation, ett fläktstyrt till- och frånluftsystem med värmeåtervinning, vilket ska bidra till lägre uppvärmningskostnader och ett bra inomhusklimat. Projektet uppfyller även kraven för energistöd och investeringsstöd för hyresrätter vid bygglov.

-Vi installerar även ett takavvattningssystem för automatisk bevattning av grönytorna, fortsätter Robin. Systemet tar vara på regnvattnet från taken genom att leda ner det till markrör under jord. Markrören har hål i överkanten vilket gör att jorden genom kapillärkraft suger upp vattnet underifrån, tills den är mättad. Systemet har ett breddavlopp som är kopplat till dagvattensystemet, så att eventuellt överskott skickas vidare. Tekniken fungerar bra.

På gården uppförs ett miljörum för sopsortering, en redskapsbod för hemmasnickeri och ett mindre växthus för odling och delning. Växterna som planteras på gården får nordiskt ursprung och ska bidra till biologisk mångfald. Det kommer anläggas parkbänkar och parkbord för social samvaro medan cykelrum, där man också kan fixa med sin cykel, förläggs i husets entréplan. I källaren blir det lägenhetsförråd, teknikrum och tvättstuga. Att hyresgästerna får gemensam tvättstuga hänger samman med att det är mer klimatsmart, ekonomiskt och yteffektivt.

Kvadratsmart boendemiljö

-Lägenheterna är ytsmarta. Vi har dragit ner lite på badrumsstorleken för att få mer yta till annat, samtidigt som det blir mer ekonomiskt eftersom badrummet är den dyraste bostadsytan sett till kvadratmeterpris, säger Magnus. Men det finns ändå möjlighet till egen tvättmaskin i badrummet för den som vill.

-Närmare hälften av lägenheterna blir på två rum och kök om 35 kvm. Det innebär att de flesta lägenheterna får ett sovrum som det går att stänga dörren till, säger Josefine Wikholm, uppdragsansvarig arkitekt på Semrén & Månsson. Det blir också några ettor på 30 kvm och resten treor från 55 kvm till 65 kvm. Mindre treor till rimlig hyra är efterfrågade, speciellt bland ensamstående föräldrar som vill slippa dela sovrum med sitt barn. Kvadratmeterhyran är därtill avtalad under 15 år. Alla lägenheter får dessutom spansk balkong, uteplats eller takterrass.

Egen, stark identitet

-Tittar vi vidare på utsidan, så bidrar fasadens gestaltning och indelning till en upplevelse av stadsvillor, fortsätter Josefine. Bergman & Hööks kvarter medverkar också till att stärka stadsmässigheten längs Bifrostgatan. Kvarteret fungerar som en buffert mellan det befintliga småhusområdet i öster, och den högre bebyggelsen som uppförs i väster. Fasaderna består av Thermowood, värmebehandlat trä med pigment i olika nyanser. Trät är i princip underhållsfritt och kommer gråna något med tiden. Vill man måla om det i framtiden är det mest en smaksak. Den stående dekorläkten stärker känslan av stadsvillor med individuell karaktär. På insidan finner man smarta hyresrätter med rum i fil och minst tre fönster per lägenhet, vilket bidrar till fin boendekvalitet.

-Att få jobba tillsammans med Bergman & Höök har känts bra hela vägen, fortsätter Magnus. Vi fattade tidigt tycke för varandra och uppskattar framför allt deras moderna och progressiva inställning till hur man gör bra projekt tillsammans. När huset står klart är det något som kommer synas och märkas.