Föregående bild
Nästa bild

Smart i kvadrat

I Högsbo bygger vi nu Flatås Alléer på uppdrag av Alaska Fastigheter och Lejonstaden. Lägenheterna blir mycket yteffektiva och utgör ett välkommet tillskott till bostadsmarknaden i Göteborg.

Flatås Alléer består av fyra huskroppar kring en gemensam innergård med garage under. Totalt rör det sig om 330 lägenheter, fördelade på 174 hyresrätter, 148 bostadsrätter och 8 BmSS (bostad med särskild service). Lägenheterna är fördelade på 1-3 rum och kök, med ytor från 29 till 59 kvm. Projektet ägs till 50% av Alaska Fastigheter och till 50% av Lejonstaden. Serdar Erkan är beställare på Lejonstaden.

– Flatås Alléer blir ett bostadsområde för unga-vuxna i åldersspannet ca 18-30år, där de får lättare att komma över tröskeln till sitt första boende, säger Serdar.

Vi bygger med det statliga investeringsstödet som innebär att hyrorna för hyresrätterna blir lägre för hyresgästerna. Nivån på hyrorna för hyresrätterna är mer i paritet med ”äldre hus” än nyproducerade lägenheter. Vi bygger dessutom med det utökade investeringsstödet som innebär att husen kommer vara mer energieffektiva, 56% av BBR kravet vilket blir under 44.8kw/m2/år. Husen kommer också bli certifierade enligt Miljöbyggnad Silver. Vi tror också att priserna för våra bostadsrätter kommer bli mer i nivå med successionsmarknaden. Försäljningen av dessa kommer starta i mars -21.

Att få husen energieffektiva på ritbordet är en sak. Men ska det fungera i praktiken måste expertisen också finnas hos byggarna. Bergman & Höök har byggt miljöcertifierade hus samt även lågenergihus tidigare, så där är vi trygga och känner att vi är i rätt händer.

Nu pågår byggnationen för fullt. Känns alltid bra att komma ur backen, vilket vi nu har gjort och där arbetet med stommontage nu har påbörjats. Vi kommer ha ett något försenat ”första spadtag” om ett par månader. Tyvärr så fick det bli så med tanke på rådande pandemi. Planerad inflyttning för hyresrätterna är sommaren 2022.

Samarbetet med Bergman & Höök har från första början känts rätt. Vi har en ömsesidig syn på hur projektet ska drivas. Jag anser att tydligheten och tranaparansen mellan oss är en nyckelfaktor i framskridandet i projektet vilket vi har. Det känns kort och gott bra att ha dem som vår totalentreprenör. Måste såklart också nämna att vi haft ett bra team från början av projektet. Samtliga av våra konsulter och projektledare har gjort sitt yttersta för att husen ska bli så fina som vi alla önskar.