Göteborg

Restaurang Centralstationen

BYGGHERRE

Jernhusen

ÅR

2011

PLATS

Centralstationen, Göteborg

UPPGIFT

Bygga om restaurang

YTA

900 m2

KOSTNAD

ca 14 miljUppdraget från Jernhusen var att utföra en total ombyggnad av befintlig restaurang.

Restaurang Pullman stängdes och all utrustning och de förvanskningar av Centralstationen från tidigare renoveringar revs ut. I de delar som är byggnadsminnesförklarade återskapades detaljer samt tak som de tidigare sett ut. Vi byggde också nytt kök samt tillhörande kylrum mm i de publika delarna är helt nytt inrede och delvis ny rumsbildning.Projekt