Tornadon 4

BYGGHERRE

Järnkilen Fastigheter

ÅR

2019

PLATS

Örsholmen, Karlstad

UPPGIFT

Utvecklingsprojekt i samverkan

YTA

4300 m2

KOSTNAD

ca 40 milj

Att utveckla allt från affär till utformning – en bra samarbetsform

Denna gången blev vårt uppdrag, utöver byggande, även att utveckla fastigheten som en helhet. En tom fastighet med attraktivt läge skulle komma att få ett modernt kommersiellt hus med kontor, butiksytor och lager.

Vi medverkar i hyressättning, lokalindelningar, teknik med mera. Projektet genomförs i samverkan med alla parter och intressenter. Samarbete mellan alla parter, från kommun till leverantörer leder till kort ledtid. Från fång av fastighet till inflyttning, 15 månader!

Projekt