Timmeråsvägen

BYGGHERRE

Wood & Hill AB

ÅR

2021-22

PLATS

Lerum

UPPGIFT

Rivning av bef. stallbyggnad och nyproduktion av 8 st brf lgh i sutteräng.

YTA

675 m2 BTA, BOA 599 m2

KOSTNAD

ca 16 Mkr

Stallbyggnad som skall bytas mot modernt bostadshus – men med känslan bibehållen.

I Lerum, fanns en stallbyggnad som skulle rivas till förmån för ett nytt bostadshus. Tanken att spara den utseendemässiga kopplingen i färger och delvis form lyckades utmärkt. Med härliga murar, känslan av den robusta grunden och de klassiskt röda träfasaderna, blev detta hus ett vackert inslag till omgivningen. Här bor man lika nära till naturen som till centrum i Lerum.

Projekt