Pretec, Rollsbo Kungälv

BYGGHERRE

Pretec Sverige AB

ÅR

2023

PLATS

Kungälv

UPPGIFT

Nyproduktion av kontor, lager och verkstäder

YTA

Ca 10 750 m2

KOSTNAD

ca 120 Mkr

Pretec Rollsbo Kungälv

Kontor och Industribyggnad med framtidsutsikt

Vi blev i detta projekt inbjudna att medverka från start. Vår ambition, att göra projekten till vår kunds bästa värdeskapare, kunde här genomföras. Allt tillsammans med kundens kunskap om sin verksamhet och förtroende för vår modell.

Byggnaden skall förutom att vara en varumärkesprofil för kunden också utgöra en plats för effektiva processer. Vi formade, tillsammans med kunden, en byggnad som skall möjliggöra bra möten, snabba flöden och vara en arbetsplats att trivas och utveckla verksamheten i. Med stolthet ser vi tillbaka på ett projekt som ger framtidsutsikt för kunden!

Projekt