P-hus Chalmers

BYGGHERRE

Akademiska hus

ÅR

2015

PLATS

Chalmers, Göteborg

UPPGIFT

Bygga nytt grönt P-hus

YTA

8000 m2

KOSTNAD

ca 65 milj

För Akademiska hus uppförde vi P-huset på Chalmers

Byggnaden är ett grönt P-hus. Redan i detaljplanen drogs det upp riktlinjer om att byggnaden skulle uppfylla flera gröna miljökrav.

Tillsammans med våra övriga parter har vi skapat ett P-hus med hög miljö kvalité som kommer att smälta in i Chalmers miljö på ett bra sätt.

Projekt