Länsstyrelsen, Göteborg

BYGGHERRE

Wallenstam

ÅR

2023

PLATS

Göteborg

UPPGIFT

Hyresgästanpassning

YTA

Ca 4500 m2

KOSTNAD

ca 52 Mkr

Länsstyrelsen, Göteborg

När man går längs Ekelundsgatan och tittar på denna fina gamla fastighet som Wallenstam har, kan man inte ens föreställa sig förvandlingen som skett innanför väggarna. Här har vi, i en traditionell fastprisentreprenad, ändå fått visa hur tidsplanering, samverkan och stor lyhördhet kunnat leda till en modern kontorsmiljö med fina och naturliga material. Ett stort ombyggnadsprojekt som omgivs av hyresgäster, med kort tidplan och tekniska utmaningar gav projektorganisationen möjligheten att visa vår kund vilken tillgång det är att arbeta med ”Den mest hängivna Byggaren”!

Projekt