Kvillebäcken Lot H

BYGGHERRE

Wallenstam

ÅR

2014

PLATS

Göteborg, Kvillebäcken

UPPGIFT

Nyproduktion bostäder

YTA

9500 m2

KOSTNAD

ca 115 milj

För Wallenstam uppförde vi 115 st lägenheter, 2 butiker samt garage under hela byggnaden

Efter att vi uppfört Lott A fick vi uppdraget att även uppföra nästa projekt i Kvillebäcken för Wallenstam Lott H. Även detta bestod att i samverkans entreprenad uppföra ett kostnads och energieffektivt hus med hög kvalité så förvaltnings och energikostnader blir låga. Tillsammans med våra övriga entreprenörer samt Wallenstam har vi skapat ett projekt som uppfyller de ställda kraven och förväntningar.

Projekt