Kvillebäcken Lot A

BYGGHERRE

Wallenstam

ÅR

2013

PLATS

Göteborg, Kvillebäcken

UPPGIFT

Nyproduktion bostäder

YTA

9500 m2

KOSTNAD

ca 125 milj

För Wallenstam uppförde vi 108 st lägenheter, förskola, 2 butiker samt garage under hela byggnaden

Uppdraget bestod att i samverkansentreprenad uppföra ett kostnads och energieffektivt hus med hög kvalité så förvaltnings och energikostnader blir låga. Vi hade förtroendet att vara huvudentreprenör och tillsammans med våra övriga entreprenörer samt Wallenstam har vi skapat ett projekt som uppfyller de ställda kraven och förväntningar.

Projekt