Kvarteret Utsikten

BYGGHERRE

Wallenstam

ÅR

2023

PLATS

Kallebäck

UPPGIFT

366 lägenheter och 2 lokaler

YTA

19 850 m2 BTA

KOSTNAD

ca 400 Mkr

Kvarteret Utsikten

Bostadsbyggandet till en högre nivå

Ett av projekten vi, tillsammans med vår beställare, genomfört i Kallebäck har blivit ett riktigt landmärke. De två 16 vånings punkthusen är kulörsatta som vackra fyrtorn i en farled, i rött och grönt. Till detta har riktigt stora balkonger i guldfärg med en konstnärlig belysning gjort projektet till något utöver det vanliga.

Kvarteret består av två lamellhus och två punkthus med totalt 266 hyresrätter på 1-4 rok samt två lokaler i markplan med Wallenstam som ägare och förvaltare. Under den inbjudande gårdsmiljön, ryms ett garage. Ett ovanligt tekniskt fakta i detta projekt är att byggnaderna bildar en suterräng om ca 4 våningar mot omgivningen.

Projekt