Kvarteret Navaren, Mölndal

BYGGHERRE

Bergman & Höök

ÅR

2023

PLATS

Mölndal

UPPGIFT

Nyproduktion av lägenheter

YTA

Ca 2400 m2

KOSTNAD

ca 60 Mkr

Kvarteret Navaren, Mölndal

Här presenterar vi ett projekt som började som vår första markanvisningstävling. Vi fick tips om att projektet skulle kunna vara något som verkligen passar oss med ingredienser som trästomme, fin gestaltning, socialt ansvar, miljötänk och långsiktighet. Ett projekt för den mest hängivne alltså.

Det utvecklade sig till att bli detta fina hyresrättsprojekt som ligger i området ”Pedagogen” i Mölndal. Efter inflytt av de 38 hyresgästerna kan vi med stolthet påstå att vi åstadkommit en pärla i Mölndals Stad. Många av våra hyresgäster har följt projektet en tid och uttryckte längtan att få komma hem, ett hem som erbjuder ett vackert boende, väl anpassat till omgivningen, odlingsmöjligheter, rymliga cykelytor med verkstadsplats och stor yta för samvaro i den fina utemiljön. Vi var tidigt ute att sätta nivån i området som nu vidareutvecklas till en ny modern stadsdel i Mölndals Stad.

Projekt