Kvarnen

BYGGHERRE

Wallenstam

ÅR

2022

PLATS

Mölnlycke

UPPGIFT

185 lägenheter

YTA

14 670 m2 BTA

KOSTNAD

ca 190 milj

Mölnlycke Fabriker blev en levande stadsdel

Mölnlycke Fabriker blev en levande stadsdel. Här finns idag bostäder, handel, kontor blandat med rekreationer och det porlande vattnet intill. Kvarteret Kvarnens fasader har fått hårdbränt, danskt tegel på fasaderna och lägenheterna, med sina stora fönster och balkonger bjuder härlig utsikt mot omgivningarna.

Projekt