Gamlestaden, Göteborg

BYGGHERRE

Framtiden byggutveckling   

ÅR

2023

PLATS

Göteborg

UPPGIFT

66 hyresrätter i nyproduktion

YTA

Ca 6000 m2

KOSTNAD

ca 112 Mkr

Gamlestaden, Göteborg

Med en vinkelbyggnad som skapat en trevlig bostadsgård har vi uppfört ett hyresrättsprojekt om 66 lägenheter i Gamlestaden, Göteborg. Mot gatan syns ett tydligt stadsperspektiv och på gården hittar man en mötesplats med lekyta, pergola och sittplatser.Här finns lägenhetsstorlekar om 1-4 ROK representerade och alla har antingen balkong eller uteplats. Huset är uppfört med stor tanke på hållbarhet, klimatsmarta och energieffektiva lösningar. Ett gott samarbete med Framtiden Byggutveckling har även denna gång gett staden en plats för människor att trivas och bo i.

 

Projekt