Brf Göteborgshus 31

BYGGHERRE

Riksbyggen

ÅR

2015-2018

PLATS

Göteborg, Västra Frölunda

UPPGIFT

Totalentreprenad

YTA

484 lgh och 850 våtrum

KOSTNAD

ca 118 milj

Brf Göteborgshus är en välfungerande bostadsrättsförening i Västra Frölunda som omfattar ett antal huskroppar som byggdes under 1967-68

Utmaningen i projektet låg i de många våtrumstyper som kommer sig av att projektet ursprungligen uppfördes av ett flertal olika byggentreprenörer. Något som också spelade in är huskropparnas belägenhet och utförande då dessa är utförda som låga bebyggelse som är placerade i ett ganska kuperat område. Projektet utfördes i tätt samarbete med både Riksbyggen och föreningen med gott resultat och nöjda kunder.

Projekt