Askegården

BYGGHERRE

Stena Bygg

ÅR

2020

PLATS

Kobbegården, Askim

UPPGIFT

Totalentreprenad

YTA

14600 m2

KOSTNAD

ca 300 milj

Hyresrätter och Bostadsrätter i Kobbegården

Tillsammans i samverkan med Stena har vi uppfört 4 huskroppar med totalt 196 lägenheter och ett p-hus. Det är fördelat 50-50 mellan bostadsrätter och hyresrätter

Projektet är ett förtätningsprojekt och uppfört på Kobbegårdens befintliga parkering. För att göra bygget möjligt så byggdes det först en provisorisk parkering för att kunna flytta parkeringar så att bygget av p-hus kunde starta Q4 2017. När p-huset var klart så kunde bilar flyttas in där och uppförande av bostadshusen dra igång för fullt!

Vi hoppas att alla boende ska trivas i sina nya lägenheter!

Projekt