Föregående bild
Nästa bild

Parkeringsrutor byggs om till levande bostadskvarter

Bergman & Höök har fått förtroendet att uppföra Lindens park – 356 lägenheter och flera lokaler med en sammanlagd yta av 23 000 m2 BTA i centrala Kungsbacka. Lindens park blir Bergman & Hööks största byggprojekt någonsin, med beräknad inflyttning första kvartalet 2025. Det första spadtaget togs den 14 april med Magnolia Bostad som beställare. Niklas Ohldin, Regionchef Väst, ser fram emot ett givande samarbete.

– Vi har försökt att få till ett samarbete med Bergman & Höök tidigare och nu gick det vägen, säger Niklas. De är snabbfotade och lösningsorienterade så det ska bli väldigt roligt att genomföra det här projektet tillsammans. För vår del handlar det om att fortsätta utbyggnaden av Kungsbacka innerstad med fin kvartersstruktur som en naturlig och eftertraktad förlängning av centrum. Utmaningen ligger i grundläggningen eftersom kvarteren byggs på lerig gyttja och det är långt ner till fast berg. Men också i att kunna hålla investeringskalkylerna trots de höga byggkostnaderna. Vi har höga förväntningar på Bergman & Höök som säkert kommer att infrias om de gör som de brukar.

Arbetet med att skapa en levande stadsmiljö är igång

-Detta blir vårt första byggprojekt tillsammans med Magnolia Bostad som kontaktade oss med en förfrågan om vi ville vara med och utveckla Lindens Park, säger Thomas Raab, arbetschef på Bergman & Höök. Vi gjorde en systemhandlingsprojektering, prissatte, fick grönt ljus och skrev ett entreprenadavtal.
För oss är det vår största entreprenad någonsin, där varje kvarter blir som ett eget projekt samtidigt som det byggs som en enhet. Att vi fick det här förtroendet känns väldigt kul och det ska bli spännande att få utveckla en del av Kungsbacka innerstad från en anonym parkeringsyta till ett levande gaturum och ett mysigt bostadsområde med mycket hemmakänsla. Samarbetet med Magnolia Bostad och Arkitema går utmärkt och nu är vi igång med pålningsarbetet.

Tre bostadskvarter med ambitiösa materialval

-Det här är vårt första projekt tillsammans med Bergman & Höök, säger Görel Abrahamsson, arkitekt på Arkitema. För oss handlade det om att tillsammans med beställarens önskemål förvalta och förädla Kungsbacka kommuns intensioner med området. Målbilden var tydlig och gick ut på att skapa tre nya bostadskvarter som en förlängning av befintlig kvartersstruktur.

Kvarteren uppförs i fyra till sju våningar. Kvarteret närmast centrum får gatufasader helt i trä medan de andra två utförs med en blandning av trä och tegel.
Alla lägre huskroppar kommer ha sedumtak. För att skapa variation, trots de stora volymerna, har vi arbetat mycket med materialvalen. Fasaderna får handmurat tegel, i fyra olika kulörer och trä, både stående och liggande, som grånar vackert över tiden. Den som rör sig i gaturummet ska bjudas på många upplevelsemässiga kvaliteter som bidrar till trivseln.

Detsamma gäller kvarterens innergårdar med sina grönytor och ljusa, putsade fasader.
Invändigt väntar relativt små men yteffektiva lägenheter, mestadels 1:or och 2:or, där så gott som samtliga lägenheter får egen balkong. Vi skapar också utrymme för småbutiker, kontor, café- och en restaurangverksamhet att etablera sig i gatuplan. Aktiva bottenvåningar fyller en viktig social funktion, bidrar till variation, liv och rörelse.

Hittills har projektet löpt smidigt och bostäderna planeras certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Många gånger arbetar arkitekten och byggentreprenören långt ifrån varandra, men med Bergman & Höök känns det annorlunda. Vi hittar estetiska lösningar som går att genomföra praktiskt och ekonomiskt och är kreativa tillsammans. Den goda dialogen är superviktig för ett gott slutresultat.