Föregående bild
Nästa bild

Nya Merkurhuset tog priset

Nyligen vann den nya kontorsfastigheten på Stora Badhusgatan 37 det åtråvärda Kasper Salin-priset för bästa byggnad. Projektet som har uppförts av Bergman & Höök i nära samarbete med Olsson Lyckefors Arkitektur med Platzer Fastigheter och Bygg-Göta som beställare samt Forsman & Bodenfors som hyresgäst, var redan sedan tidigare omskrivet och prisat.

– Projektet drevs som ett samverkansprojekt där arbetet utgick från ett strategiprogram som skulle främja kreativiteten på reklambyrån, säger Mattias Klysing, VD på Bergman & Höök som varit projekt- och projekteringsledare i samma roll genom hela projektet.
Ett av de första målen och grunden till hela projektet var att huset både skulle smälta in och sticka ut, vilket kan låta svårt. Men slutresultatet visar att det faktiskt gör det.

Något som verkar har fallit många i smaken är de speciella takkuporna som kom till efter att bygglovshandläggaren hade avslagit bygglovet i sista stund. För att det översta planet skulle uppfylla villkoren för att vara en takvåning behövdes takkupor. Lösningen blev att vi adderade små, runda fönster i fasadteglet som gjorde att det som annars bara hade varit en fasad, förvandlades till takkupor. Den mäktiga läktartrappan som förbinder våningsplanen blev också uppskattad. Trappan är 4,5 meter bred och byggd av 2 centimeter tjock fartygsplåt som har svetsats samman och försetts med sättsteg i bok. Handmurat tegel i böljande former, mycket råa betongytor som bryts av med tygbeklädda väggpaneler och stora fönsterpartier med bra ljusinsläpp verkar också ha tilltalat juryn. Att hålla tidplanen under vintern mitt i coronapandemin var en utmaning. Därför känns det extra kul att projektet har blivit så uppmärksammat. Det bidrar till att fler göteborgare kan upptäcka vilken pärla Merkurshuset är.

Även om Kasper Salin-priset är ett arkitektpris hade projektet sannolikt inte blivit lika lyckat utan det vinnande sättet som det gjordes på. Vi gjorde det verkligen tillsammans där alla inblandade har bidragit med något som vi kan känna oss extra stolta över. Inget kan slå ett motiverat samarbete med hängivna projektmedlemmar!

Läs mer om priset på Sveriges Arkitekter >