Nu tar vi bostadsbyggandet till en högre nivå

I månadsskiftet januari/februari 2023 var det dags för inflyttning i den första etappen av kvarteret Utsikten i Kallebäcks Terrasser. Den första etappen består av ett lamellhus i 9 våningar och ett punkthus i 16 våningar om totalt 108 hyresrätter med milsvidd utsikt över Göteborg. Ronny Olofsson på Bergman & Höök är platschef.

-Kallebäcks Terrasser gör verkligen skäl för namnet, säger Ronny. Mellan den lägsta och högsta bottenplattan är höjdskillnaden hela 12 meter. Det innebär att vi bland annat har fått använda 25 meter långa dragstag som har borrats ner och förankrats i graniten för att husen ska stå stadigt utmed sluttningen. Vi har också haft utmaningar med grundvattnet vilket innebär att vi har fått täta husen och ha en nära dialog med Wallenstams grundvattenexperter för att få till en bra lösning där grundvattnet lokalt har pumpats bort i perioder så att det håller sig på en lagom nivå under byggfasen, men samtidigt inte påverkar de stora grundvattenmagasin som finns i Kallebäck.

Totalt 266 nya hyresrätter

När även etapp 2 står klar i juni 2023 kommer kvarteret bestå av två lamellhus och två punkthus med totalt 266 hyresrätter på 1-4 rok med Wallenstam som ägare och förvaltare. Punkthusen har rundade balkonger medan de lägre lamellhusen har mer får mer traditionella balkonger, altaner och sadeltak.

-Husen är gediget byggda med gjuten bottenplatta, platsgjutna källarväggar och en gjuten prefabricerad betongstomme som har lyfts på plats. Som bjälklag har vi använt håldäck medan väggarna består av sandwishelement. Att bygga hus med 16 våningar och 50 meters bygghöjd är krävande och ökar samtidigt kraven på brandskyddet. Under byggfasen har vi haft extra hissar på utsidan för snabb utrymning om något skulle inträffa. I de färdiga punkthusen har vi installerat räddningshissar med redundant strömförsörjning som fungerar även vid brand. Räddningshissarna har även ett eget fläktsystem som ska hålla eventuell brandrök borta. Till detta har vi installerat en trycksatt stigarledning med vattenposter på vart annat våningsplan, så att Räddningstjänsten alltid kommer ha tillgång till vatten.Låga driftkostnader över tid

Kvarteret Utsikten byggs enligt miljöbyggnad Silver med höga krav på isolering och tekniska installationer. Uppvärmningen sker genom fjärrvärme kombinerat med fem stycken luft-vattenvärmepumpar – ett intelligent system som använder den billigaste energin för stunden, vilket sänker driftskostnaderna över tid.
-Projektet har utförts i en totalentreprenad även om samverkansentreprenad är mer beskrivande för hur vårt samarbete med Wallenstam har gått till. Vi har bollat mycket idéer under projektets gång, tagit vara på varandras kompetens och skapat ett nytt bostadskvarter vi känner oss stolta över.
I samband med utdelningen av nycklar och nyckelbrickor fanns gott om personal från Wallenstam på plats för att svara på frågor och visa gemensamhetsytor. Lena Denneskog är uthyrningskoordinator för Wallenstam i Göteborg.
-Det är alltid en stor dag med så mycket glädje och förväntan i luften när våra hyresgäster får tillträde till sina lägenheter. Det är en härlig känsla som smittar av sig på alla på plats, säger Lena.