Previous slide
Next slide

Nu får Tuve sin egen paradgata

För Bonava färdigställer vi under 2021 två kvarter med nybyggda bostäder med tillhörande parkeringsdäck i populära Tuve. Projektet ger staden ett tillskott på 209 eftertraktade hyresrätter med planerad inflyttning juni 2021. Platschef är Toni Lundstedt på Bergman & Höök.

– Det här projektet hade byggstart den 3 mars 2019 och löper helt enligt plan, säger Toni. Vi är tre olika entreprenörer som arbetar på samma plätt, i samma område men tack vare täta avstämningar har logistiken fungerat bra.

Husen uppförs i två hästskoformade kvarter i fyra till sex våningar med platta på mark. Totalt rör det sig om 209 lägenheter från 27-75 kvm fördelade på 1-3 rum och kök. Alla lägenheter utom de minsta får egen balkong. Konstruktionen består av skalväggar och plattbärlag som tillsammans utgör ett flexibelt stomsystem.

-Fördelen med det här systemet är att vi får det platsgjutna alternativets alla fördelar och höga kvalitet . Plattbärlagen förenklar formsättningsarbetet och möjliggör en effektiv produktion med kortare byggtid och bättre ytfinish. Skalväggarna skapar flexibilitet och fylls med betong när el och VA är draget. Till ytterväggarna använder vi utfackningsväggar, 170 mm plåtreglar med isolering. Det är idealiskt till en byggnad med betongstomme.

Fasaderna in mot gården förses med kompositskivor medan fasaderna som vetter åt väster och infarten mot Tuve Centrum kläs med tegel.

– Tegelfasaderna blir något alldeles extra. Arkitekten har verkligen gått loss med olika sorters tegel och förband. I fasaden som nu växer upp ser vi allt från halvsten- och munkförband till stapel- och skorstensförband. Längs kvarteren planteras snart träd och buskar, vilket kommer göra Gunnestorpsvägen till rena paradgatan. Kvarteret närmast Tuve Centrum ska stå klart i mars, medan andra kvarteret blir klart i höst. Det här projektet blir lätt att känna sig stolt över när det är färdigt.