Previous slide
Next slide

Naturligt med naturen som granne

Kv. 9, Terrassen, är ett nytt bostadskvarter som uppförs i Kallebäcks Terrasser med omedelbar närhet till naturen. Det rör sig om totalt 165 hyresrätter i två byggnader, som varierar från 7 till 12 våningar. Byggherre är Wallenstam med Bergman & Höök som totalentreprenör. Roland Ingemarsson är platschef.

– Vi startade i september 2019 med schaktning och pålning. Eftersom tomten är ganska sluttande och av varierande karaktär, har vi fått använda oss av olika grundläggningsmetoder som berg-, betong- och stålpålning. Bottenplattorna är gjutna och beträffande stomresningen har vi nått till våning fyra.

Husen består av prefabricerade betongelement som kommer att målas. De nedersta våningsplanen klär vi med slaget tegel och på vissa ställen marmor som ett karaktärsdrag. Entréerna ramar vi in med ek och stora glaspartier för en varm och välkomnande känsla. Inflyttning blir det i december 2021.

– Kvarteret ska knyta an till naturen och det vildvuxna berget intill. Därför har arkitekten låtits inspireras av John Bauers trollskogar vid valet av färgsättning och materialval, säger Christoffer Verschuur, projektledare på Wallenstam. Husen går i varma jordkulörer och uppförs enligt Miljöbyggnad Silver. Att kunna bygga miljövänligt blir allt viktigare och vi har bra erfarenheter av Bergman & Höök sedan tidigare. Vi tilltalas av deras platta organisation, är nöjda med vad de levererar och känner oss nöjda med det samarbete som vi har.