Föregående bild
Nästa bild

Lite plats gav utrymme för andra byggmetoder

På Ulfsparregatan 14-18 i Lunden, Göteborg, har Wallenstam låtit uppföra ett hyreshus om 115 lägenheter i två huskroppar med mellanliggande garage och gård med Bergman & Höök som utförare. Byggstarten skedde i maj 2017.

– Byggstarten innebar en hel del sprängarbeten, säger Mattias Klysing, arbetschef på Bergman & Höök. Det handlade om ett antal tusen kubikmeter berg för att kunna skapa ett intjack där husen skulle uppföras.

Eftersom baksidan av husen vetter mot en park, gick den ytan inte att disponera på ett vanligt sätt under byggtiden. Det innebar att vi fick använda andra byggmetoder som att blåsa in fyllnadsmaterial med slang, istället för att tippa ner det. På övriga sidor fanns inte heller några fria ytor att tillgå, vilket innebar att all byggverksamhet måste ske innanför ytterväggarna. Vi hade med andra ord samma förutsättningar som ett innerstadsprojekt fast i ett lummigt parkområde. Men tidplanen höll och de boende flyttade in helt enligt plan i december 2018.