Previous slide
Next slide

Lindens Park i medvind trots motvind

Den 14 april 2022 togs det första spadtaget för den nya stadsdelen Lindens Park i centrala Kungsbacka med Magnolia Bostad som beställare. När den nya stadsdelen står färdig kommer de tre kvarteren inrymma 356 lägenheter och ett antal lokaler med en total bruttototalarea om 23 000 m2. Thomas Raab är arbetschef på Bergman & Höök.

-Detta är vårt största projekt någonsin, säger Thomas. Redan nu är det första kvarteret uppe efter en tuff start. Markförhållandena var ojämna och komplicerade, vilket gjorde att pålningsarbetet blev nära 70 procent mer omfattande än vi hade beräknat. Det innebar att projektet drog ut på tiden och att kostnaderna drog iväg. Samtidigt blev vintern en utmaning med rejäla snöfall som vi inte är så vana vid på Västkusten. Det blåste också kraftigt. Det är alltid svårt att vrida upp kranarna mot vindriktningen i storm, men genom att jobba parallellt med två kranar istället för en, är vi i kapp. Huset i det första kvarteret är tätt och för närvarande håller vi på och färdigställer de första lägenheterna med köksinstallationer. Stommen till det andra kvarteret är klar i september och det tredje stombygget ska vara klart i februari 2024, så nu går det undan. Byggplatsområdet är väl avskilt från det publika rummet och genom att ha egna infartsgator mellan de tre kvarteren flyter transportflödena smidigt. När vi är klara kommer infartsgatorna byggas om till lokalgator med parkeringsfickor. Just nu håller vi på med murningsprov för att se hur de färdiga fasaderna kommer se ut. Det gäller att komma fram till en lösning som arkitekten gillar.

Ambitiösa materialval för en levande stadsmiljö
-I det här projektet kommer vi använda fyra olika murstenar, säger Görel Abrahamsson, arkitekt på Arkitema. Vissa fasader får handmurat tegel i svart och grått, medan andra får gula och röda stenar. Det gäller att pricka in rätt nyanser på brukskulörerna. Därför har vi murat upp kvadratmeterstora fasadprover tillsammans med Bergman & Höök. Vi är inte riktigt framme ännu, men efter byggsemestern ska kulörerna vara satta.
Ett annat fasadmaterial vi kommer använda är stående och liggande trä, som ska gråna vackert över tiden. Fasaderna i kvarteret närmast centrum blir helt i trä, medan de andra kvarteren får en blandning av trä och tegel. Det gäller att skapa variation, trots de stora volymerna. På innergårdarna blir det ljusa, putsade fasader för att släppa in så mycket ljus som möjligt. Gårdarna får grönytor med gräsmattor och planteringar och cykelparkeringar under spaljétak. Det blir även cykelförråd i källarutrymmena. För mig som arkitekt har insatsen under byggtiden varit ganska liten, även om det nästan alltid uppstår frågor på vägen. Samarbetet med Bergman & Höök är både smidigt och trevligt. Personligen tror jag på ett fint slutresultat.

Hållbara bostäder som byggs för att stå sig
-De här lägenheterna blir ett välkommet tillskott på bostadsmarknaden i Kungsbacka, säger Simon Beyer, byggherreombud på Magnolia Bostad. Samtliga byggs som hyresrätter och riktar sig till alla som vill bo centralt med närhet till restauranger, caféer, butiker, kulturliv och Kungsbackapendeln. Vi är jättenöjda med gestaltningen och det genomgående hållbarhetstänket med gedigna konstruktioner, hållbara materialval och solpaneler på taken som ska ge ett eltillskott. Bergman & Höök är kvalitetsmedvetna och har lätt att förstå en byggherre. De hjälper oss med tekniska lösningar och är väldigt lätta att samarbeta med. Det första kvarteret ska vara klart för inflyttning sommaren 2024 och det sista våren 2025. Den som är intresserad av att bo här eller etablera någon form av verksamhet i gatuplan kan anmäla sitt intresse till PFA Bostad som kommer äga och förvalta kvarteren.