Föregående bild
Nästa bild

Långsiktigt samarbete mellan Bergman & Höök och Wallenstam

Tidigt 2016 gick byggstarten för Stallbacken nivå 2 mitt i nya Åby Stallbacke. Uppdraget bestod i att uppföra 88 hyresrätter, med inflyttning fjärde kvartalet 2017, i nära samarbete med Wallenstam. Eva Skoow, tidigare affärsområdeschef för bostäder samt Ulf Wiliö, bygg- och projekteringsledare, båda på Wallenstam, ger sin syn på relationsbygget.

Samarbetet med Bergman & Höök har pågått sedan 2012, mycket tack vare att de är  lösningsorienterade, lyhörda och engagerade, säger Eva, numera projektansvarig för både kommersiella projekt och bostadsprojekt på Wallenstam i Göteborg. Vi tar in Bergman och Höök redan under programskedet för att knåda ihop den bästa lösning tillsammans. Utmaningen är att hitta en yteffektiv produkt, tillsammans hittar vi kostnadseffektiva lösningarna, med bra kvalité.  Just vid byggnation av hyresrätter är ekonomin den största utmaningen. För kommersiella fastigheter är det tidspressen, samt samordning av alla installationer som är tuff. Bergman & Höök levererade som vanligt och nu uppför vi Stallbacken Nivå 5 med totalt 109 hyresrätter tillsammans. Även där är vi väldigt nöjda.

Vi har alltid ett bra samarbete med Bergman & Höök och de ofta är involverade i vår nyproduktion, säger Ulf. Här tog vi in dem som totalentreprenör med samordningsansvaret på plats. De var tidigt involverade i projektet för att kunna säkerställa bra lösningar och hög kvalitet. Ekonomin var viktig, tidplanen var viktig, kvaliteten och inte minst arbetsmiljön, det vill säga att ingen skadar sig under byggnationen, vilken man ofta glömmer bort i sammanhanget. Bergman & Höök har gjort ett väldigt bra jobb på Stallbacken nivå 2. De är väldigt hängivna och lyckades som vanligt leverera till budgeterade kostnader i rätt tid. Det är därför vi anlitar dem.