Föregående bild
Nästa bild

Kulturhistorisk byggnad som ny, fast som gammal

Stationshuset vid Göteborgs Centralstation är Sveriges äldsta stationsbyggnad och stod klar 1858. Fastigheten ägs och förvaltas idag av statliga Jernhusen som under 2008-2009 lät genomföra en omfattande renovering av byggnaden. Bergman & Höök tog sig an det omfattande uppdraget.

– Göteborgs Centralstation är livligt trafikerad med cirka 75 000 passerande varje dag, säger Jan Ljungberg på Bergman & Höök, som var ansvarig på plats. Det ställde höga krav på själva genomförandet. Det fanns till exempel ingen plats för några byggbodar, som dessa fick vi placera på taket för att logistiken skulle fungera. Men den stora utmaningen var att arbeta i en kulturhistorisk miljö där i princip allt är K-märkt, och du samtidigt måste blåsa ut lokalerna fullständigt. Arbetet fick genomföras med största varsamhet och för att balansera rätt hade vi möte med konservatorn varje fredag. Men det betalade sig. Idag är det nog ingen passerande som kan ana att de stora valven egentligen är nya.