Innovativt projekt för alla med träsmak

I maj 2022 startade Bergman & Höök byggnationen av kvarteret Navaren – ett nytt flerbostadshus i fyra våningar vid Pedagogen Park, Mölndal. Kvarteret uppförs i egen regi med 38 hyreslägenheter och med Bergman & Höök som byggmästare och ägare. Mikael Svensson är projektchef.

-Processen ser likadan ut som om vi hade byggt åt någon annan än oss själva. Som alltid handlar det om att skapa rätt produkt till rätt kvalitet och pris, säger Mikael. Den enda skillnaden är att beslutsfattandet har gått snabbare eftersom färre parter är involverade. Det mest spännande med projektet är byggnadstekniken och de tekniska innovationerna. Byggprincipen är traditionell men istället för betong i alla bärande konstruktioner har vi använt KL-trä, det vill säga korslimmat trä som har satts ihop till färdiga element på fabrik. Fördelen är att koldioxidavtrycket blir lägre jämfört med att bygga i betong samtidigt som trä skapar en trevlig boendemiljö. Visserligen ökar byggkostnaden något, men i takt med att fler vill bygga på ett miljömässigt hållbart sett, kommer efterfrågan på KL-trä öka och möjliggöra en effektivare produktion med minskade kostnader som följd. Något som också är intressant är att bostäderna inte kommer vara så beroende av extern energi. Förutom god isolering med optimering mot köldbryggor monterar vi solceller på taken som komplement till fjärrvärme och ett fläktstyrt till- och frånluftsystem med värmeåtervinning, som kommer bidra till lägre uppvärmningskostnader och ett bra inomhusklimat. Det gäller att kunna bygga både hållbart och effektivt om man ska vara en konkurrenskraftig byggare i framtiden. Genom det här projektet får vi en fantastisk erfarenhet som våra kunder kommer få glädje av.

Nya kunskap som kan bli till nytta
-Att bygga ett nytt flerbostadshus med ett stomsystem helt i trä har varit en ny utmaning och erfarenhet som kan bli till stor nytta för oss, fortsätter Mårten Uhlén, platschef. Det är just det som har gjort bygget så spännande och givande. Koldioxidavtrycket blir lägre, samtidigt som träets fuktbevarande egenskaper bidrar till ett jämnare och bättre inomhusklimat. Just nu pågår vårt arbete med att färdigställa tak och fasader. Det återstår en hel del arbete men jag känner mig ändå trygg med att huset kommer stå klart för inflyttning den 1 september trots vårt tighta byggschema.

Navaren ska göra det lätt att leva klimatsmart
-Det här projektet har vi sett som en chans att få lära oss att bygga i trä för minskad klimatpåverkan, säger Mattias Klysing, VD på Bergman & Höök. Samtidig pågår forskning med målet att minska koldioxidutsläppen i samband med produktion av cement och betong. Den forskningen hoppas jag mycket på, även om det lär dröja innan ett betonghus kan bli lika miljövänligt som ett trähus. Kvarteret blir påkostat, klimatsmart och energieffektivt. Gestaltningsmässigt vill jag säga att det är det en pärla. Alla lägenheter får dessutom en egen balkong eller uteplats och tillgång till en fantastisk gård med grillplats. Vi planerar även att starta upp en förening för alla som vill engagera sig i det gemensamma. Ett växthus, odlingsytor och cykelverkstad är några av de inslag som ska göra det lätt att leva klimatsmart. Lägenheterna ligger nu ute på boplats.se och intresset är stort. Det ska bli spännande att se hur energisnålt kvarteret kommer bli.