Verksamhetspolicy

 

Bergman & Höök Byggnads AB:s ambition är att med stadig och kontrollerad tillväxt bedriva byggverksamhet. Vi bygger bostäder och kommersiella hus i om- och nybyggnad. Vi arbetar med professionella beställare

Verksamhetens mål är att som självklar arbetsgivare och samarbetspartner bygga referensobjekt. Detta är felfria byggprojekt levererade i rätt tid och till rätt pris.

Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och ska sträva efter ständig förbättring.

Genom att låta ansvar för miljön och framtiden genomsyra det dagliga arbetet, skall vi nå resultat och vinna förtroende.

Med hjälp av vårt miljöarbete vill vi utveckla vår verksamhet, och därigenom skapa nya affärsmöjligheter.