Föregående
Nästa

Göteborgshus 40 – kaklat och klart i december

Vecka 5, 2019, startar ett stambyte inklusive renovering av samtliga våtutrymmen i Brf Göteborgshus 40, på Prilyckegatan 125-145 i Hisings Kärra. Föreningen består av 95 bostadsrätter, varav 73 i flervåningshus och 22 i radhus med Riksbyggen som beställare.

– Den här fastigheten uppfördes 1977 som en del i miljonprogrammet. Husens ålder och den dåvarande byggtekniken är den avgörande förklaringen till varför ett stambyte behövs redan nu, säger Julia Torstenson, projektledare på Riksbyggen. Projektet innebär ett relativt stort ingrepp i fastigheten där varje bostadsrätt kommer att vara berörd i 6-8 veckor. Inbyggda avloppsrör i bottenplattan relinas medan stående vatten- och avloppstammar samt våtutrymmen blir helt nya.

Varför vi valde Bergman & Höök som utförare beror på att de kunde presentera det bästa upplägget avseende platsorganisation, tidplan och kostnad. Vi har dessutom goda erfarenheter av att jobba tillsammans och känner oss trygga med att de kan genomföra arbetet med minsta möjliga störning för de boende.

 

Urban Wallin på Bergman & Höök är platschef.

– Att inte ha tillgång till rinnande vatten är påfrestande för vem som helst. Därför är vår största utmaning att se till att de boende har det så bra som möjligt under renoveringen. Utplaceringen av duschbodar är redan igång och för dem som är sjuka eller har spädbarn kommer bostadsrättsföreningen att erbjuda evakueringsbodar. Ingen ska heller behöva vara utan vatten i sitt kök längre tid än fyra veckor. I december 2019 ska allt vara klart med slutbesiktning strax för jul. Rent renoveringsmässigt ser jag inga större utmaningar.