Följ ditt projekt på distans!

Det finns en mängd system och programvaror som underlättar såväl projektering som produktion i byggbranschen. Ett av dessa är DALUX som Bergman & Höök i allt större utsträckning använder för att förenkla processer. Amanda Overmeer, entreprenadingenjör, berättar om det digitala verktyget.

– Att arbeta digitaliserat blir allt vanligare och något vi kommer göra i ännu större utsträckning framöver. När det gäller DALUX, som är ett av systemen vi använder, ser jag flera fördelar. I samband med projekteringen behöver jag inte vara knuten till protokoll utan kan istället använda funktionen fråga-svar där jag kan sortera på allt möjligt. Programmet är snabbt med en bra 3D-modell som byggs på varje gång någon laddar upp något, utan handpåläggning. Eftersom allt är samlat på ett och samma ställe behöver ingen oroa sig för att ha missat någon information och vi får en enkel och effektiv kommunikationsväg mellan alla parter och discipliner, där vi kan skicka frågor till varandra.

När jag kommer ut till byggplatsen kan jag hantera allt via en app. Jag har hela tiden tillgång till ritningarna och en 3D-modell. Programmet har också många bra hjälpmedel som enkel dokumentering av skyddsronder, egenkontroller och besiktningar. Det är lätt att få inblick i produktionen och allt kan följas på distans av projektörer, entreprenörer och beställare. Att alla har tillgång till samma informationsflöde ger bättre inblick, förenklar processen och säkerställer att allting blir rätt. Det ger en trygghet som inte minst våra kunder värdesätter.