Flatås Alléer - Projektinformation

Beställare

Byggs i samarbete mellan

Senaste händelser

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

I hus 2A pågår den sista gipsningen i projektet.

På utsidan har finplaneringen börjat med första etappen för hus 1 och 3. Skall vara färdigt i juni.

Vi har färdigställt en ny visningslägenhet med brf-standard i hus 2A.

 

Bergman & Höök
Mikael, Emilia, Niklas, Simon och Jimmy

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022. 

 

I hus 1 & 3 färdigställs lägenheter och korridorer.

 

På innergården är tätskiktet färdigt och gjutasfalten läggs.

 

I hus 2B fortgår gipsning och målning enligt plan.

 

Bergman & Höök
Mikael, Emilia, Niklas, Simon, Yosef och Hampus.

 

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

 

Gipsning pågår i hus 1.

 

Här ovan ses husen och gården före och respektive efter tätskiktsarbetena påbörjades.

 

Utvändigt pågår VA-arbeten.

 

 

Bergman & Höök

Mikael, Emilia, Niklas och Simon

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

Lite information om vad som händer under 2021.

 • Betongstommen pågår till och med september 21.

 • Schaktning för inkommande VA och fjärrvärme görs i oktober.

Sista våningen i projektet redo för foggjutning.

Här pågår demontering av tornkranen.

Tornkranen är demonterad och taket på garaget är komplett.

I hus 1 är en visningslägenhet färdigställd.

 

Bergman & Höök

Mikael, Emilia, Niklas och Simon

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

 

Lite information om vad som händer under 2021.

 • Betongstommen pågår till och med september 21.

 • Schaktning för inkommande VA och fjärrvärme görs i oktober.

Taket på första huset är färdigt och besiktigat.

Här lyfts projektets sista badrumsmoduler!

Här är det förberett för flytspackling i hus 3.

Stommen på de två sista husen är nu uppe i sin fulla höjd.

Bygghiss mellan hus 2A och 2B.

I hus 2B pågår stomning av lättväggar samt installationsarbeten.

Korridoren på bottenplan i hus 1. Målat och installationer är dragna.

Korridoren på andra våningen i hus 1. Målning pågår.  

Provlägenhet i hus 1 färdigmålad.

Tredje planet i hus 1. Gipsning pågår. 

Fjärde våningen i hus 1. Gipsning pågår.

Västra fasaden på hus 1.

 

Bergman & Höök

Mikael, Emilia, Niklas och Emelie

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

Lite information om vad som händer under 2021.

 • Betongstommen pågår till och med september 21.

 • Schaktning för inkommande VA och fjärrvärme görs i oktober.

 

Här ses stommen till hus 2A- och B

 

Hus 1 sett från gården

 

I hus 3 pågår stommning av innerväggar.

Hus 3 fasad mot syd.

 

Hus 1 fasad mot syd.

Hus 3 fasad mot syd.

Hus 1 fasad mot väst.

Bergman & Höök

Mikael, Emilia, Niklas och Emelie

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

 

Lite information om vad som händer under 2021.

 • Betongstommen pågår till och med september 21.

 • Schaktning för inkommande VA och fjärrvärme görs i oktober.

Stommen till hus 2A har börjat resas.

 

Badrumsmoduler som lagras i väntan på att lyftas på plats.

 

Hus 3. Stomme klart.   

 

Hus 1 inför flytspackling. Vi spacklar hela huset under två veckor.

 

Flytspackling pågår i hus 1.

 

Korridor färdigspacklad.

 

Fläktrum spacklat.

 

Fasadmålning av hus 1 pågår.

 

Bergman & Höök

Mikael, Emilia, Niklas och Emelie

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

 

Lite information om vad som händer under 2021.

 • Betongstommen pågår till och med september 21.

 • Schaktning för inkommande VA och fjärrvärme görs i oktober.

Plattan för hus 3 är färdig här ovan.

 

Första våningens väggar monteras på hus 3.

 

Hus 1 sett från Nymilsgatan.

 

Korridor i hus 1.

 

Här kan man se hur badrumsmodulerna lastas av på arbetsplatsen.

 

Bergman & Höök

Mikael, Emilia, Niklas och Emelie

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

 

Lite information om vad som händer under 2021.

 • Betongstommen pågår till och med september 21.

 • Schaktning för inkommande VA och fjärrvärme görs i oktober.

Hus 1 från början av april.

Här ser man badrumsmodulerna som mellanlagras på arbetsplatsen.  

Andra etappen av betongplattan till hus 3 är redo för gjutning här.

Gjutning pågår.

Hus 1: Badrumsmodulerna står på sin slutgiltiga plats och nästa moment är stomning av innerväggar.

Södra gaveln på hus 1.

Bergman & Höök

Mikael, Emilia, Niklas och Emelie

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

Lite information om vad som händer under 2021.

 • Betongstommen påbörjas i januari

 • Sponten dras och pålning i nordöstra hörnet görs i februari

 • Betongplattorna för hus 1 och 3 gjuts i början på året

Översiktsbild där plattan till hus 3 är påbörjad samt stommen är på plan 30 på hus 1.

 

Första etappen av plattan till hus 3 är armerad.

Här är första etappen nygjuten.

Hus 1 växer på höjden.

På insidan har stommen till innerväggarna påbörjats på bottenplan i hus 1.

Bergman & Höök

Mikael, Emilia och Niklas

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

 

Lite information om vad som händer under 2021.

 • Betongstommen påbörjas i januari

 • Sponten dras och pålning i nordöstra hörnet görs i februari

 • Betongplattorna för hus 1 och 3 gjuts i början på året

Här ses bottenvåningen på hus 1 där väggarna börjat monteras.

Bottenvåningens väggar på hus 1 mot gården.

Väggarna från väst. Ytterväggen hamnar under mark.

Parallellt med att hus 1 byggs schaktas för bottenplattan till hus 3.

Här kan man se den första badrumsmodulen bli inlyft till sin slutgiltiga plats.

Hus 1 växer på höjden.

Vecka 8 drar vi sponten.

 

Bergman & Höök

Mikael, Emilia och Niklas

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

Lite information om vad som händer under 2021.
 • Betongstommen påbörjas i januari
 • Sponten dras och pålning i nordöstra hörnet görs i februari
 • Betongplattorna för hus 1 och 3 gjuts i början på året

 

Prefab började montera väggar på källarplan i början av januari. Här kan man se källarväggarna under hus 2A.

 

Parallellt med montagen i källaren går bottenplattan för hus 1 som ses i bakgrunden ovan. Här gjuts balkar och hissfundament.

 

Bottenplattan för hus 1.

 

Väggmontaget i källarplan fortsätter med hus 2A-2B.

 

Första bjälklaget i hus 2A har kommit på plats.

 

Bottenplattan för hus 1 som gjuts i vecka 4.

 

 

 

Bergman & Höök

Mikael, Emilia och Niklas

 

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

 

Lite information om vad som händer under 2021.

 • Betongstommen påbörjas i januari

 • Sponten dras och pålning i nordöstra hörnet görs i februari

 • Betongplattorna för hus 1 och 3 gjuts i början på året

Här är det förberett för pålning utav hus 3.

Betongpålning utfördes under vecka 51.

Byggskylten är på plats.

Väggarna i garaget färdigställdes under december månad.

Detaljschaktning för hus 1 pågår.

 

Bergman & Höök

Mikael, Emilia och Niklas

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

Gjutning av kranfundamentet pågår.

Nygjutet kranfundament.

Mobilkranen etablerar sig för kranmontaget.

Här ser man grunden till huset parallellt med Nymilsgatan. Långsidan närmast garaget pålas till berg.

Kranmontaget pågår.

Här kommer översta sektionen på plats.

Så var tornkranen besiktad och klar att användas.

 

Bergman & Höök

Mikael, Emilia och Niklas

 

Projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i 4 huskroppar med underliggande garage och källare. Det ska stå färdigt under hösten 2022.

 

Här ser man schaktet där garaget kommer ligga. Hus 1 ligger till vänster i bilden och hus 3 där fotot är tagit ifrån. Hus 2A och B längst bak mot sponten. Bilden är tagen under sommaren.
 

För att få en bra grundläggning har vi slagit ner betongpålar till fast berg. Detta gjordes under september.
 

Armeringen av plattan för hus 2B.
 

Första gjutningen av plattan.
 

Efterbehandling av plattan i källaren.
 

Gjutning av andra etappen av plattan under hus 2B.
 

Första väggformningen.
 

Gjutningarna fortsätter med garaget.
 

Bergman & Höök

Mikael, Emilia och Niklas