Dags för sidbyte!

2021 färdigställde vi den toppmoderna kontorsbyggnaden på baksidan av kvarteret Merkur. Nu byter vi sida och tar hand om den storstilade pärlan vid Skeppsbron med en historia som få fastigheter i Göteborg besitter. Det bevarandevärda Merkurhuset uppfördes 1897 och har bland annat varit kontor för flera rederier under årens lopp. Janne Ljungberg är platschef och har bra hjälp av arbetsledarna Mathias Plate, Petter Isaksson och Mikael Augustsson.

-Projektet förgicks av ett ganska omfattande förstärkningsarbete under 2018, säger Janne. Även om huset vilar på en 80 cm tjock betongplatta ovanpå en rustbädd var det stora sättningar i huset, vilket delvis kan förklaras av att bottenplattan saknade armering. Vid förra sekelskiftet hade man inte kunskapen att kunna påla till berget vilket är en förutsättning i Göteborgsleran utefter älven. Därför satte sig hus som byggdes här redan innan dom var färdigbyggda. Under förstärkningsarbetet har huset fått 25-35 meter långa pålar ner till berg, vilket har gett huset en god grund att stå på.

Omfattande renovering

-För oss på Bergman & Höök handlar det nu om att genomföra nästa etapp där vi kommer att renovera de tre översta våningarna, säger Petter. Vi drog igång i maj 2022 och ska vara klara i september 2023. Det är ett omfattande arbete både utvändigt och invändigt. Sättningarna i kombination med det väderutsatta läget har gett upphov till fasadsprickor som har fått vatten att tränga in i byggnaden. Särskilt stålbalkarna som bär upp hängtornen har fått mycket stryk. Därför säkrar vi upp med nya balkar där det behövs, knackar ner all puts, fogar och putsar om. Vi bilar också upp och sätter in nya fönster istället för dem som sattes dit på 80-talet, medan takets alla dekorativa kupor, hängtorn och tureller, det vill säga mindre sidohängtorn, kläs in med ny takpapp och plåt. Taket som vetter mot älven har takskiffer. På den ena sidan av mittentornet läggs nytt takskiffer medan skifferplattorna på den andra sidan är i så pass gott skick att de går att återanvända, vilket är viktigt i ett projekt som detta.

Hus med överraskningar

-Invändigt stöter vi nästan dagligen på nya överraskningar, fortsätter Janne. Det är samtidigt det som gör projektet så intressant. Bakom en gipsskiva kan det finnas ett stort hål i en bärande vägg, där någon tidigare har gjort en dörröppning som ingen känner till. Gör vi då ett nytt hål i väggen strax intill kan det bli riktigt farligt. Därför skyddsstämpar vi och sätter in nytt stål i alla öppningar. Golven riktas upp enligt riktlinjerna för tillgänglighet. All el liksom vatten- och värmeledningar byts. En tidigare modernisering av byggnaden har medfört att väldigt lite av den ursprungliga interiören finns kvar. I samband med renoveringen försöker vi nu att återställa en del genom att sätta in nya allmogelister och spegeldörrar av gammalt snitt. Tornrummen blir helt i originalskick med stuckaturer som går att bevara.

-En ytterligare utmaning är att det finns flera kontorsverksamheter i huset som vi försöker störa så lite som möjligt, säger Petter. När vi kopplade bort värmeledningssystemet fick vi till exempel backa upp med 80 elradiatorer. Det gäller att hela tiden ligga steget före i planeringen, vara flexibel, lösningsorienterad och beredd på det oväntade. Samarbetet med Platzer bygg är smidigt och vi får enkla och raka svar på våra frågor. Det finns riskpengar inbakade i budgeten och vi har bra koll på ekonomin. När renoveringen är klar kommer byggnadens yttre bli lika stilfullt som det en gång var, men med ett mer modernt och

funktionellt inre som bär drag av det förra sekelskiftet. Det känns väldigt kul att få bidra till detta.

Det gamla Göteborg får leva vidare

-Merkurhuset ritades av arkitekten Ernst Krüger, som blev mest känd för att specialisera sig på bankbyggnader, säger Anna Berglin, projektledare på Akuro med ansvar för renoveringen åt KB Biet, som ägs till häften var av Platzer Fastigheter och Bygg-Göta. Eftersom huset besitter stora kulturvärden är det viktigt att vi går varsamt fram. Mest imponerande är det centralt placerade och svängda trapphuset med sina ledstänger i trä, smide och gjutjärn. Planstegen är i sten medan vilplanen består av keramiska plattor i dekorativa mönster. Trapphusväggarna är klädda med marmor som har målats över med färg under historiens gång. Dessa kommer vi återställa i samråd med riksantikvarien. Anledningen till vi först renoverar halva huset med start uppifrån, är att vi kommer få in en hyresgäst som har behov av halva husets bruttoarea.

Samarbetet med Bergman & Höök flyter bra. De är engagerade, ser projektet som helhet, och hittar alltid bra lösningar för att rädda och bevara så mycket som möjligt. Jag ser verkligen fram emot slutresultatet där vi får en gammal byggnad att leva vidare i en modern värld.