Bergman & Höök har fått egen coach

Johanna Roupé är HR-ansvarig och något så unikt som coach på Bergman & Höök. Med ett förflutet som gruppchef inom HR samt handbollsspelare på elitnivå, har hon sett hur viktig den mentala hälsan är för prestationsförmågan på individ- och lagnivå.

-Vad jag känner till så finns det inget annat byggföretag som har en egen coach för alla sina medarbetare, säger Johanna. Många företag satsar på personlig utveckling och coaching, men då är det främst de högsta cheferna som blir erbjudna det. När jag anställdes på Bergman & Höök i augusti 2022 var det just mina kunskaper och erfarenheter inom coachning som var huvudorsaken. Man kan se det som att jag är coach för laget Bergman & Höök där jag ser till att alla kan utvecklas och arbetar åt samma håll. Något jag särskilt har studerat inom coachning är självledarskap, det vill säga hur man leder sig själv genom att först förstå nuläget, hitta det önskade läget och förstå vad det är man behöver göra för att nå dit. Skapar vi rätt förutsättningar att göra detta i nära samspel med sina lagkamrater får man ett strakt driv framåt. Coachningen sker genom individuell coachning för alla medarbetare som är intresserade. Samtalen sker alltid under en promenad. Att prata när man är i rörelse gör att man blir mer avslappnad, tänker bättre och blir mer kreativ. Man får ett öppnare sinne och lättare att se saker ur olika perspektiv. I slutändan handlar det om hälsa och välbefinnande, att må bra och utvecklas för att kunna skapa möjligheten att prestera så bra som möjligt.