Bergman & Höök gör nyproducerade bostäder av parkeringsplatser

Sisjöns industri- och handelsområde i sydvästra Göteborg ska förvandlas till en levande blandstad genom en ökning av andelen bostäder. Som en del i satsningen bygger Bergman & Höök det nya bostadsområdet Askegården, där den gamla parkeringsplatsen vid Kobbegården omvandlas till 196 lägenheter samt ett p-hus med cirka 220 p-platser med Stena Bygg som beställare. Mattias Klysing på Bergman & Höök är projektchef.

– Det här har varit ett ganska omfattande projekt, där en stor utmaning har legat i att lösa parkeringsfrågan för de som tidigare använde ytan som parkeringsplats, säger Mattias. När projektet drog igång i november 2017 anlade vi en provisorisk parkeringsplats som kunde användas under byggtiden. Området byggdes i etapper där det stora parkeringshuset, som skulle ge plats åt de boende i både Askegården och Kobbegården, stod klart efter cirka 6 månader. Logistikmässigt var det ganska tuff, men lösningen fungerade nästan över förväntan.

Askegården består av fyra huskroppar i 5-6 våningar byggda i vinkel mot varandra för att skapa vindskyddade gårdar med goda sollägen i sydväst. Stomme och fasader har byggts av prefabricerade betongelement där fasaderna har målats och försetts med reliefer för att skapa variation och kontraster. Inflyttningen har skett successivt och den sista inflyttningen är planerad till augusti 2020.

David Berkow är avdelningschef på Stena Bygg AB.

– Projektet har gått väldigt smidigt trots de förändringar vi har gjort under processens gång. Bland annat ville vi lägga till fler balkonger och gräva ner en våning till för att få plats med ett extra p-däck. Dessutom ökade vi andelen bostadsrätter i förhållande till hyresrätter. Bergman & Höök har hållit tidplanen, ekonomin och kvaliteten. De är enkla att arbeta med, går rakt på mål, är öppna, flexibla och samarbetsvilliga. Vi är väldigt nöjda.