Backa 3 har fått ett nytt ansikte utåt

Sommaren 2019 färdigställde Bergman & Höök en invändig ombyggnation och renovering av fastigheten Backa 3, på Backaplan i Göteborg. I oktober 2019 gick starten för nästa projekt där fastigheten skulle få ett helt nytt yttre. Henrik Karlsson, projektchef på Bergman & Höök, ansvarade för byggnationen av den nya fasaden.

– Totalt handlade det om att regla upp och montera nya fasadskivor på en yta av ca 3000 kvm, byta samtliga fönster och vissa delar av taket, säger Henrik. I markplan beklädde vi fastigheten med ljus, terrazzo-slipad betong medan de överliggande våningarna fick en mörkare och varmare beklädnad av gröna fasadskivor. Vintern var blåsig, så det blev tufft att få de stora fasadskivorna på plats när vinden sög tag i dem. Blåste det för mycket på en sida av fastigheten, fick vi ofta byta och jobba på en annan sida. Vi var också noga med att inte påverka de befintliga hyresgästernas verksamheter mer än nödvändigt. Därför hade vi daglig kontakt med hyresgästerna och informerade om vad som skulle ske, vilket mottogs positivt och arbetet gick helt enligt plan fram slutbesiktningen den 20 mars.

Morgan Eriksson är gruppledare för kommersiella projekt på Balder i Göteborg som äger och förvaltar fastigheten. I fastighetsbeståndet ingår bland annat halva Backaplan.

– Det här projektet ingår som en del i en större satsning där vi tillsammans med stadsarkitekten och övriga fastighetsägare ska utveckla och modernisera hela Backaplan, säger Morgan. Utmaningen låg i att förvandla ett 70-talshus till ett 2020-hus både arkitektoniskt och byggnadstekniskt och resultatet blev precis som önskat, helt enligt det koncept vi har tagit fram för Backaplan. Det är alltid ordning och reda på Bergman & Höök. Dialogen är bra och projektet förlöpte fantastiskt.