Anrikt kvarter ska stå som berget i Göteborgsleran

Kvarteret Merkur på Skeppsbron i Göteborg har sedan 1960-talet varit ett halvt kvarter. Nu ska det kompletteras med en ny byggnad längs Stora Badhusgatan. Patrik Lund är affärsutvecklare på Platzer som äger och förvaltar kvarteret.

-Vi har lagt mycket krut på att bevara och förstärka det gamla Merkurhuset som ska ansluta till den nya byggnaden, säger Patrik. Den nya byggnaden kommer att uppföras i 8 våningar plus källare om totalt 7074 m2 med en liten innergård för att skapa bra ljusinsläpp. Som totalentreprenör har vi valt Bergman & Höök.

Jan Ljungberg på Bergman & Höök är platschef för projektet.

-Vi startade i maj 2019 med att riva ett mindre hus som stod på den gamla innergården. Därefter har vi spontat och grävt ur den gamla tomten inför pålningen som drar igång vecka 6. För att inte orsaka några förskjutningar i leran kommer vi använda oss av borrpålar i stål. Totalt rör det sig om 189 stycken med ett borrdjup på mellan 35-45 meter. Den kanske främsta anledningen till det omfattande pålningsarbetet är de stora vindlaster som ligger på från havet. När vinden trycker sig in på Stora Badhusgatan ökar vindhastigheten, det skapas virvlar och ett stort baksug som tar tag i fasaden. Därför måste byggnaden bli oerhört stabil. Därefter blir det dags för gjutning av källare och väggar. Den 11 maj börjar vi gjuta betongstommen.

Fasaden längs Stora Badhusgatan kommer att bestå av stora glaspartier inramade i ljust tegel. Invändigt väntar en stor trappa som förbinder de olika våningsplanen, vilket kommer föra tankarna till ett dockhus. Sex av våningsplanen blir kontor och i bottenvåningen görs plats för en restaurang.

– Projektet flyter helt enligt plan, fortsätter Jan. Vi får till det bra även om det knappt finns någon ledig yta att disponera under byggtiden. Huset går ända fram till tomtgräns, men så är det ganska ofta.

– Huset ska stå klart under 2021. Men lokalerna är till största delen redan uthyrda och jag är väldigt nöjd med projektet så här långt, säger Patrik. Vi fastnade tidigt för Bergman & Höök under urvalsprocessen. De ser alltid mer möjligheter än omöjligheter. Vi har en bra samsyn och uppskattar deras engagemang och ambitioner.