Anrikt kvarter ska stå som berget i Göteborgsleran.