Föregående bild
Nästa bild

Allt är platzbyggt!

2019 vann Bergman & Höök upphandlingen att uppföra världens fräckaste kontor åt Forsman & Bodenfors i det anrika kvarteret Merkur med Platzer Fastigheter och Bygg-Göta som beställare. Det nya huset, längs Stora Badhusgatan, har nu byggts ihop med det gamla huset som ligger längs Bryggaregatan, vilket skapar en spännande arkitektonisk kontrast.

– Anledningen till att totalentreprenaden landade hos oss berodde på att Platzer och Forsman & Bodenfors ville samarbeta med en mellanstor byggare med ett stort engagemang, säger Mattias Klysing på Bergman & Höök. Mindre byggare kan ha svårt att ta sig an projekt av den här storleken, medan större sällan lägger ner så mycket tid och kärlek, eftersom det tenderar att bli ett projekt i mängden. För oss betydde det väldigt mycket. De uppskattade också våra korta beslutsvägar och vår laguppställning, vilka medarbetare som skulle ingå i arbetsgruppen.

Projektet har drivits som ett samverkansprojekt mellan Bergman & Höök, Platzer, Bygg-Göta, arkitekterna och Forsman & Bodenfors. Arbetet med att skapa de nya lokalerna har utgått från ett strategiprogram som ska främja kreativiteten på reklambyrån. Resultatet har blivit något alldeles extra.

Janne Ljungberg är platschef.

– Den här byggnaden överträffar allt vi tidigare har gjort, säger Janne. Ingenting är standard. Allt är produktutvecklat under byggprocessens gång med unika särdrag, både funktions- och utseendemässigt. Stommen består av betong. Fasaderna har klätts med handmurat tegel med böljande former på gavlarna medan de stora fönsterpartierna skapar fantastiska ljusinsläpp. Invändigt möts man av en rå känsla med mycket rena betongytor. Innertaken och många av innerväggarna har klätts med träullit. Förutom att vara snyggt och brandsäkert har materialet ljuddämpande egenskaper samtidigt som det suger åt sig fukt och därmed bidrar till att hålla en jämn luftfuktighet i fastigheten. De råa väggytorna bryts av med tygbeklädda väggpaneler som ska fungera som anslagstavlor där man kan nåla upp papper. Den stora pucken var att få tag på ett tyg som klarade de tuffa brand- och miljökraven, men nu är tygpanelerna på plats.

Något som verkligen sticker ut är den 4,5 meter breda läktartrappan som förbinder våningsplanen. Trappan är tillverkad av 2 centimeter tjock fartygsplåt som har svetsats samman och försetts med sättsteg i bok. Läktartrappan skapar samtidigt en social mötesplats där man till exempel kan sitta och lyssna på föredrag. Allt är platsbyggt med ett imponerande hantverk i alla detaljer. Takvåningen är också special. Villkoret för att den skulle uppfylla villkoren för att vara en takvåning var att den hade takkupor. Lösningen blev att vi fick addera små runda fönster i fasaden för att det skulle kunna räknas som takkupor. Vi har haft ett bra samarbete med besiktningsmännen som har varit väldigt närvarande för att vi ska kunna garantera en prima slutprodukt. Här finns inget som inte håller måttet.

För Forsman & Bodenfors innebär det nya kontoret att man kan samlokalisera alla sina kontor som idag ligger utspridda över Göteborg. Kontoret kommer att sträcka sig över de fem översta våningsplanen. De nedersta våningsplanen kommer att färdigställas i samråd med blivande hyresgäster. I bottenvåningen väntar restaurangverksamhet.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Bergman & Höök sedan dag ett, säger Patrik Lund, projektchef på Platzer. De är lyhörda, nyfikna och lösningsorienterade, vilket kom väl till pass vid alla de produktionstekniska utmaningar vi ställdes inför samtidigt som vi var tvungna att bygga under vintern och coronapandemin.

Att vi kunde hålla tidplanen är imponerande. Bergman & Höök har hela tiden jobbat med vårt mål i fokus.

– Samarbetet och sättet att arbeta på har varit helt fantastiskt, fortsätter Mattias. Detta är vårt första projekt tillsammans med beställarna och jag hoppas att samarbetet ska fortsätta.