Föregående bild
Nästa bild

66 nya hyresrätter med framtidsutsikt

I Gamlestaden uppför Bergman & Höök nya hyresrätter i en totalentreprenad med Framtiden Byggutveckling som beställare. När de klimatsmarta bostäderna står färdiga under våren 2024, kommer de ägas och förvaltas av Bostads AB Poseidon.

Fastigheten byggs som ett vinklat hus med fyra till fem våningar innehållande 66 lägenheter om 1-4 rok i varierande storlekar. Den ena långsidan ligger längs Måns Bryntessonsgatan, medan den andra vetter mot Gamlestadsvägen. De flesta lägenheterna får balkong eller uteplats. Tack vare att huskroppen är vinklad, skapas en naturlig innergård mot sydöst med ett lugnt och avskärmat läge. På innergården planeras en lekplats, pergola och sittplatser för socialt umgänge. Emilia Bolander är platschef.

-Vi drog igång i januari 2022 med att riva ett befintligt hus. Efter markarbeten och gjutning av bottenplatta är vi nu nästan klara med stommen, säger Emilia. Vi använder plattbärlag för att uppföra stommen, skalväggar invändigt och utfackningsväggar till fasaderna. Arkitektoniskt är byggnaden inspirerad av de landshövdingehus som finns i Gamlestaden. Den nedersta våningen muras i tegel, medan de övre våningarna kläs med smala, liggande fasadskivor vilket visuellt skapar intrycket av klassisk fjällpanel i trä. Fördelen med skivorna är att fasaden blir i princip underhållsfri.

Stigande energipriser gör nyproduktion lönsam

Fokus för bygget är hållbarhet med låg energiförbrukning. Därför kommer sadeltaken som vetter mot innergården förses med solpaneler.

-I det här projektet följer vi kommunens regler för miljöanpassat byggande. Detta ställer ganska höga krav på bland annat isolering och tekniska installationer, vilket kommer resultera i en klimatsmart byggnad med hög energieffektivitet när fastigheten har tagits i drift.

-För att bygga så klimatsmart som möjligt använder vi byggnadens eget system för uppvärmning och uttorkning under byggfasen, säger Patrik Schönemann som är arbetschef. Materialvalen är hårt styrda från beställaren med fokus på lång livslängd och låg klimatpåverkan samtidigt som byggnaden ska upplevas som estetiskt tilltalande, vilket tvingar oss att vara på tårna. Att byggnadens energianvändning blir låg ska också verifieras och intygas senare i driftskedet. Att få uppföra ett projekt tillsammans med ett kommunalt bolag som Framtiden Byggutveckling ser vi som ett kvitto på att vi är konkurrenskraftiga. Vi har ett gott samarbete med högt i tak. Det är få som startar nya projekt nu, samtidigt som alla vill få fram nya lägenheter. Men det är nu man ska dra igång projekten, eftersom det är nu man kan hitta de bästa affärerna på material och arbete.

Kloka lösningar gör det lätt att leva klimatsmart

Framtiden Byggutveckling har som ett bolag inom Göteborg Stad krav på att huset ska uppföras enligt programmet för miljöanpassat byggande. Det innebär att huset ska uppfylla kommunens krav på material, täthet, energiförbrukning, miljö och hälsa, och göra det lätt att leva klimatsmart, säger Tor Assarsson, projektchef på Framtiden Byggutveckling. Därför förbereds det även för sharing-koncept genom bilpoolsplatser med elladdning och cykelpool, samtidigt som Gamlestadens resecentrum bara ligger några minuters promenad bort.

Affären och samarbetet med Bergman & Höök går bra. Arbetsklimatet är trevligt och sättet att arbeta är enkelt och fokuserat. En stor utmaning för mig som beställare var att den fasadutformningen som lämnats till bygglovsprövning inte beviljades. Bergman & Höök har därför under entreprenadprocessens gång fått i uppdrag att omgestalta fasaderna, vilket de har lyckats bra med. Den nya utformningen lever bättre upp till kulturturskyddet av den historiska miljön i närområdet. Gestaltningen är mer bearbetad och möter gaturummet på ett mer stadsmässigt sätt, där arkitekturen smälter in i den befintliga bebyggelsen på ett betydligt

bättre sätt än det vi sökte bygglov för. Jag ser fram emot slutresultatet som jag är övertygad om kommer bli väldigt bra.