Verksamhetspolicy

 

Bergman & Höök Byggnads AB:s ambition är att med stadig och kontrollerad tillväxt bedriva byggverksamhet. Vi bygger bostäder och kommersiella hus i om- och nybyggnad. Vi arbetar med professionella beställare

Verksamhetens mål är att som självklar arbetsgivare och samarbetspartner bygga referensobjekt. Detta är felfria byggprojekt levererade i rätt tid och till rätt pris.

Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och ska sträva efter ständig förbättring.

Genom att låta ansvar för miljön och framtiden genomsyra det dagliga arbetet, skall vi nå resultat och vinna förtroende.

Med hjälp av vårt miljöarbete vill vi utveckla vår verksamhet, och därigenom skapa nya affärsmöjligheter.

Integritetspolicy

 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen, GDPR- General Data Protection Regulation i kraft. Denna lag ersätter den tidigare personuppgiftlagen (PUL) och gäller alla företag verksamma inom EU.

 

Lagen syftar till att stärka skyddet för individer vid hantering av personuppgifter.

 

Vi vill göra er medvetna om att Bergman & Höök Byggnads AB (org. nr. 556545-5382) behandlar era personuppgifter eftersom ni köpt/sålt tjänster från oss eller har haft ett samarbete med oss i samband med ett projekt. Vi kommer att behålla dessa uppgifter under hela garantitiden för projektet. Vill ni bli borttagna ur vårt system när garantitiden förfallit vill vi att ni uppmärksammar oss på detta.

 

För oss är det av största vikt att informera er om att personuppgifterna behandlas med stor försiktighet och endast ett fåtal behöriga har tillgång till dessa uppgifter. Uppgifterna kommer endast att behandlas i samband med de projekt som genomförts och inte i direkt marknadsföringssyfte.

 

Vill ni veta mer om hur era personuppgifter behandlas är ni välkomna att kontakta oss på 031-55 66 60 eller info@bergman-hook.se